Trudnoća i porodjaj

flor

Trudnoća je period u kom žena prolazi kroz različita mentalna i emotivna stanja. Od ushićenja do straha, od povjerenja do sumnje, od smjeha do suza… Brojne su promjene sa kojim se treba nositi. Bahove kapi mogu biti dobra podrška u ovom periodu, kao i za vrijeme i posle porođaja.
Walnut – za prilagodjavanje promjenama i ostavljanje starih navike iza sebe.
Mimulus – za različite, konkretne strahove / da li će trudnoća biti u redu, da li će beba biti dobro, kako će proteći porođaj…/
Impatiens – za nestrpljenje i nervozu
Beech – za netoleranciju na ponašanje ljudi iz okruženja
Crab Apple- za prihvatanje promjena koje se desavaju na tijelu.
Rescue Remedy – za intenzivne, preplavljujuće situacije /u toku trudnoće i za vrijeme porođaja/
Star of Bethlehem – ako je samo radjanje na bilo koji način traumatično
Olive –u slučajevima fizičke iscrpljenosti.
Ovo su samo neki od preparata koji mogu biti od pomoći u toku trudnoće i porođaja. Izbor preparata zavisi od raznih faktora, kao što su priroda ličnosti trudnice, željenost trudnoće,mogući rizici u trudnoći, podrška partnera …