Home

 

Samo slušaj… I čućeš šta tvoja duša želi da ti kaže. Istinu o tome ko si.
Cilj ove stranice je da vas inspiriše i motiviše da živite u skladu sa svojim unutrašnjim bićem i svojim okruženjem.
Bolest je isključivo korektivne prirode; nije pokoriva, ni okrutna, već je sredstvo kojim nam naše duše ukazuju na greške koje pravimo, kako bismo bili spriječeni da nastavimo sa time i sebi nanesemo još veću štetu.”
Dr Edvard Bach