O MENI

Ja sam i dalje ono radoznalo dijete koje, sa čuđenjem i strašću, istražuje i želi da upozna nepoznato. Moja duša je moj vodič.

Završene studije Književnosti i Ajurvede, Škola tradicionalnog herbalizma, Škola za bahove praktičare, edukacije iz Hipnoterapije, EFT-a i Esencijalnih tehnika energetske medicine, dio su mog puta učitelja i đaka.

Autorka sam Porodične knjige zdravlja, koautorka antistres programa Office balance i osnivač Holističkog centra Sklad iz Nikšića.
U centru se bavimo edukacijom i savjetovanjem o prevenciji, ponovnom uspostavljanju narušene ravnoteže i poboljšanju kvaliteta života kroz odgovarajuću ishranu, životni stil, korišćenje biljaka, cvijetnih esencija i tehnika energetske medicine.                                                                                                    Žana Burić