AYURVEDA

Ajurveda, drevna mudrost o zdravlju i iscjeljenju, smatra se najstarijim i sveobuhvatnim sistemom zdravstvene zaštite. Prema Ayurvedi, optimalno zdravlje, pa čak i duhovni rast počinju prevencijom. Svaka osoba je jedinstvena i tako joj treba pristupati. Dajući nam smjernice kako da se uskladimo sa ciklusima prirode (dnevna i sezonska rutina, ishrana, životne navike, aktivnosti..), ayurveda nas podsjeća da je zdravlje uravnotežena i dinamička integracija našeg okruženja, tijela, uma i duha.
Vata, Pitta i Kapha – tri doše – su tri suptilne energije koje čine sve oblike materije (Kapha), snagu i smjer njihovog kretanja (Vata) i transformacije kroz koje prolaze (Pitta). Prema ayurvedi, svoju konstituciju, određenu jedinstvenim odnosom ove tri energije, dobili smo u trenutku začeća i ona ostaje ista tokom čitavog života.