HERBALIZAM

Od najstarijih vremena ljudi vjeruju u to da biljke sadrže ljekovite moći. Biljke, kao veoma stara bića na planeti, imaju sposobnost da se adaptiraju i prežive u različitim okolnostima koje su često slične onima sa kojima se i sami suočavamo. Trijumfi njihove životne snage nad prirodnim neprilikama, urezani u njihov genetski kod, mogu nam biti od dragocjene pomoći u suočavanju sa sopstvenim izazovima. Na taj način biljke postaju naši ljekovi, ali i polazna tačka za razumijevanje svijeta oko nas, jer nam njihova upotreba pruža i priliku da polako razvijamo znanja i mudrost i o sebi i prirodi.