Razgovor sa Bahovim praktičarem

bah flow

RAZGOVOR SA BAHOVIM PRAKTIČAREM
Preuzeto iz teksta Milene Kostić

Suštinski zadatak Bahovog praktičara je da pomogne klijentu da osvesti svoje mentalno ili emotivno stanje. Zašto je bitno da klijent bude toga svestan? Zato što uz Bahove kapi rastemo i razvijamo se kao ličnosti – a to ne može da se odvija nasumično, stihijski, bez svesti o tome koji su naši potencijali i na koji način treba da ih razvijemo u kapacitete (vrline, sposobnosti, veštine, znanja,…). Takođe je bitno da smo svesni koje su se prepreke unutar nas isprečile našem unutrašnjem spokoju, ili našoj komunikaciji sa samim sobom ili sa nekim iz našeg okruženja. Da li je ta prepreka naša netolerancija, posesivnost, strah, nestrpljivost, socijalna ili emotivna nezrelost, nedostatak samopouzdanja, samokontrole, nedostatak volje ili optimizma…
Dva su preduslova za življenje života punim plućima: jedan je poznavanje i prihvatanje sebe (sa svim vrlinama i slabim tačkama), a drugi je visoka tolerancija na frustraciju, na osujećenost naših očekivanja.
Zašto je bitno da poznajemo i prihvatimo sami sebe? Zato što je to jedini način da prepoznamo i definišemo i svoje slabe tačke, svoje mane, svoje nesposobnosti, svoje neveštine, odnosno ono što nam se ne dopada kod sebe ili što nas odvede s vremena na vreme u neki ćorsokak, u neku patnju. Tek tada, poznavajući sebe, mi smo u mogućnosti da menjamo ono što nam se ne dopada, da se usavršavamo tokom života, postajući tako zadovoljni sobom i svojim životom.