DR EDVARD BAH

dr bach

„Bolest je isključivo korektivne prirode; nije pokoriva, ni okrutna, već je sredstvo kojim nam naše duše ukazuju na greške koje pravimo, kako bismo bili spriječeni da nastavimo sa time i sebi nanesemo još veću štetu.” Dr E. Bach

Dr Edvard Bah, ljekar i homeopta, rodjen je u okolini Birmingema UK. I sam je bio suočen sa teškom dijagnozom karcinoma, a hirurzi su mu davali samo tri mjeseca života. Međutim, zahvaljujući neverovatnoj energiji, vrlo brzo je smogao snage da nastavi sa radom i , pun entuzijazma, bavio se eksperimentima i proučavanjima. Osjećao se bolje, a njegova bolest je nazadovala. Kroz sopstveno iskustvo je shvatio da su za zdravlje jako bitni ushićenost, radost, sreća, raspoloženje.

Shvatio je da priroda nudi ono što je čovjeku potrebno. Priroda uvijek ima rješenje za naš opstanak i postojanje. Napušta svoju praksu i posvećuje se potrazi za jednostavnijim i prirodnijim načinom liječenja „koji ne zahtjeva da se išta uništava ili mijenja“ . Potrazi za biljkama i to onima koje su samonikle u prirodnom staništu i koje nijesu otrovne za čovjeka. Znao je da biljke, kao vrlo stara bića na planeti, imaju iskustva sa preživljavanjem, adaptacijom i življenjem u okruženju. Da su one te koje potpuno prirodnim putem doprinose da se ličnost uravnoteži, a emocionalni i mentalni konflikti odstrane.
Tako nastaje njegov jednostavni sistem sastavljen od 38 cvijetnih esencija koji pokrivaju sva negativna stanja uma i jednog složenog preparata za urgentne situacije – Bahove cvijetne kapi.
Više od 80 godina Bahove cvjetne kapi pomažu ljudima širom svijeta.